Finančná podpora z BSK

Naše kroje vzniki z podpory finančnej dotácie z BSK. Pár fotografií tu -  Propagacia BSK_web OZ Lusk.pdf (2,6 MB)

Milí priatelia,

radi tancujete, spievate, hráte na hudobný nástroj alebo by ste nám radi pomohli ako dobrovoľníci pri našich podujatiach? Zaujímajú Vás zvyky a tradície našich predkov?

Tak neváhajte a pridajte sa k nám, všetci bez rozdielu veku a pohlavia.

Prihláste sa mailom, telefonicky alebo navštívte osobne na naše nácviky v utorok a vo štvrtok v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre, od 19:00 – 20:30.

Tešíme sa na Vás

OZ ĽUSK

 

OZ ĽUSK

Na úvod je potrebné povedať, že je v ňom priateľská atmosféra a demokratický prístup práce. Pozitívum je možné vidieť i v námetoch predstavení. Cieľom súboru ĽUSK je priblížiť ľudové tradície, ktoré mnohí dnes už nepoznajú. Tradície spájané s miestami ako sú Kráľová, Modra a okolie. Tak isto je našim cieľom zaujímavou, folklórnou, niekedy veselou formou priblížiť ťažkú prácu vo vinohradoch, v hrnčiarskych dielňach. Činnosť ĽUSK-u je zameraná aj na vystúpenia počas Oberačkových slávností (Vinobranie), Slávnosti hliny, Dožiniek, Svadieb, Mikuláša, Koledovania a iných cez ročných aktivít. Súbor sa snaží spojiť tieto námety i s ľudovým tancom i spevom ... takže by sa dalo povedať že do predstavenia sú zapájané všetky druhy umenia .... až na to výtvarné. Okrem prezentácie ľudových zvykov sa snažíme priniesť do mesta oživenie formou vlastných aktivít, napr. Lampiónový sprievod, Škola frkacúl, Hľadanie veľkonočných vajíčok, Stavanie mája a i. v spolupráci s MsKS Modra, mestom Modra a viacerými občianskymi združeniami.