ĽUSK na Modranskom grnáku

 

Modranské kráľovské divadlo v dňoch 14. - 17. marca 2013 pripravilo 1. ročník súťaže amatérskeho divadla, prednesu poézie a prózy a improvizačnej ligy pod názvom MODRANSKÝ GRNÁK. Podujatie bolo  usporiadané pod záštitou primátorky mesta Modra. ĽUSK nemohol chýbať na tomto jedinečnom podujatí. Porote sme sa predstavili s pásmom „Rok vo vinohrade“, ktorým sa snažíme prezentovať ľuďom ťažkú prácu vinárov a vinohradníkov.

Modranský grnák vytvoril priestor pre výmenu skúseností súborov a jednotlivcov, ktorí sa snažia chrániť a rozvíjať dedičstvo našich otcov.

Okrem predstavení bol na Modranskom grnáku priestor aj na: 

  • prednes diel modranských autorov bol cestou ako spoznať ľudí hlboko vrastených do malokarpatských strání a optikou ich poézie a prózy spoznať život v Modre a jej okolí.

  • improvizačná liga bola na spôsob veselej zábavy, prostredníctvom ktorej bolo možné hľadať nové herecké a zabávačské talenty. Humornou formou sa oboznamovať s modranským nárečím, starou vinárskou, vinohradníckou a hrnčiarskou terminológiou, zaužívanými modranskými slovnými zvratmi a výjavmi zo života starej Modry. Víťazmi improligy sa stali členova nášho súboru: Zuzana a Laco Lančaričoví.

V rámci sprievodného programu boli divákom a verejnosti prezentované kultúrno-historické hodnoty tiež formou rôznych výstav, besied, premietaní, stretnutiami s deťmi a mládežou.

 

Fotografie nájdete - Fotogaléria - Modranský grnák 2013

Ivana Lennerová