Otvorenie knižnice modranských autorov - Návraty škrabákov modranských

 

 

Členovia ĽUSK sa 18. júla 2013 zúčastnili na slávnostnom otvorení Knižnice modranských autorov.

Otvorenie knižnice pripravili naši priatelia z Modranské kráľovského divadla pod vedením Jožka Šimečka v zaujímavých pristoroch nádvoria Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS). Otvorenie sa konalo pod záštitou primátorky mesta Modra Ing. arch Hany Hlubockej a za prítomnosti mnohých autorov. Pomocnú ruku pri otázke umiestnenia knižnice podala riaditeľka MsCSS Mgr. Jana Machalová, ktorá poskytla priestory v centre služieb. O hudobné spestrenie, ktoré bezpochyby patrí k takémuto "stretnutiu", sa postarala Mgr.art Lýdia Cibulová.

Prostredníctvom diel umiestnených v knižnici tak majú možnosť čitatelia spoznať knihy o Modre, modranskom okolí. 

V rámci otvorenia knižnice bol predstavený projekt „Návraty škrabákov modranských“. Projekt ojedinelý nielen v meste Modra ale určite aj v celoslovenskom vnímaní. Jeho zámerom je vrátiť modranom diela modranských autorov a dať im možnosť oboznámiť sa s tvorcami, ktorí tu žili a tvorili, ale aj s tými súčasnými.

O Modre, ako meste v ktorom sa narodili, žili, pôsobili pracovali, zomreli viacerí spisovatelia svedčí aj fakt, že sa viacerí stretli na otvorení knižnice.  Niektorí autori venovali knižnici viaceré exempláre svojej tvorby.

Projekt bol financovaný čiastočne z prostriedkov Modranského kráľovského divadlan a z nadácie REVIA.

Možnosť navštíviť knižnicu budú mať všetci, ktorí majú radi knihy. Knihy z knižnice je možné prečítať si priamo v knižnici alebo požičať si ich domov. Otváracie hodiny knižnice sú v pracovných dňoch v čase 16:00 – 19:00 hod. Zaujímavosťou je, že verejnosť si môže knihu adoptovať.

Ľuďom ktorí toto podujate pripravili chceme poďakovať za skvelý nápad a zároveň knižnici a projektu želáme veľa úspechov.

Ivana Lennerová, Stano Baláž