Slávnosť hliny - Keramická Modra 2013

 

Prvý septembrový víkend Modra opäť ožila keramikou. Už v poradí piata Slávnosť hliny bola v znamení 130 rokov Slovenskej ľudovej majoliky a my sme nemohli chýbať.

Počas podujatia prebiehal odborný seminár venovaný keramikárskej výrobni a majstrom keramiky práve ku 130. výročiu Slovenskej ľudovej majoliky. Seminár bol venovaný aj keramickým učilištiam v strednej Európe. Zaujímavým spestrením boli výstavy Minulosť a súčasnosť Slovenskej ľudovej majoliky a Keramický majster Rudolf Barčík v hoteli Majolika v Modre.

Odbornú časť sprevádzal keramický jarmok s jedinečným štylizovaným hrnčiarskym sprievodom. Novinkou tohtoročnej Slávnosti hliny bola špeciálna prezentácia prác Slovenskej ľudovej majoliky, ukážky umenia s výkladom a keramická ulička. Súčasťou programu boli tvorivé keramické dielne, keramický dvor, ukážky keramického remesla, súťaže a zábavné aktivity.

Naše združenia podporilo organizátorov v sprievode a tancom na oslavu ťažkej práce keramikárov a hrnčiarov pri soche Sv. Floriána. Ústredným motívom našich kostýmov bolo na tohtoročnom podujatí 130. výročie založenia keramického učilištia v Modre. 

Dovoľte nám poďakovať sa všetkým účastníkom sprievodu, malým aj veľkým, organizátorom.

Naša vďaka patrí aj tým, ktorí sa zapojili do charitatívnej zbierky na obnovu sirotinca.

Ďakujeme všetkým divákom za prejavenú priazeň. Veríme, že sa Vám podujatie páčilo a tešíme sa na Vás na budúci rok.

Ivana Lennerová