OZ ĽUSK

Na úvod je potrebné povedať, že je v ňom priateľská atmosféra a demokratický prístup práce. Pozitívum je možné vidieť i v námetoch predstavení. Cieľom súboru ĽUSK je priblížiť ľudové tradície, ktoré mnohí dnes už nepoznajú. Tradície spájané s miestami ako sú Kráľová, Modra a okolie. Tak isto je našim cieľom zaujímavou, folklórnou, niekedy veselou formou priblížiť ťažkú prácu vo vinohradoch, v hrnčiarskych dielňach. Činnosť ĽUSK-u je zameraná aj na vystúpenia počas Oberačkových slávností (Vinobranie), Slávnosti hliny, Dožiniek, Svadieb, Mikuláša, Koledovania a iných cez ročných aktivít. Súbor sa snaží spojiť tieto námety i s ľudovým tancom i spevom ... takže by sa dalo povedať že do predstavenia sú zapájané všetky druhy umenia .... až na to výtvarné. Okrem prezentácie ľudových zvykov sa snažíme priniesť do mesta oživenie formou vlastných aktivít, napr. Lampiónový sprievod, Škola frkacúl, Hľadanie veľkonočných vajíčok, Stavanie mája a i. v spolupráci s MsKS Modra, mestom Modra a viacerými občianskymi združeniami. 

 

Členovia

Božena HORNÁČKOVÁ

ZÁĽUBY: folklór, hudba, knihy, príroda, spriaznené duše

CIVIL: zamestnanec

MOTTO: život je len jeden a preto: porušuj pravidlá, odpúšťaj rýchlo, bozkávaj pomaly, miluj celým srdcom, smej sa nekontrolovateľne, a NIKDY neľutuj nič čo Ťa rozosmialo

Elena LENNEROVÁ

ZÁĽUBY: ľudová kultúra, zhotovovanie hereckých kostýmov a príroda

CIVIL:

MOTTO: obráť svoju tvár smerom k slnku a všetky tiene padnú za teba

Ivana LENNEROVÁ

ZÁĽUBY: tanec, hudba, divadlo, folklór, práca s ľuďmi, história, cestovanie

CIVIL: odborná asistentka 

MOTTO: Najlepšou školou pre ochotníka je sám život...

Jana OSUSKÁ

ZÁĽUBY: kvety, vyšívanie, filmy, turistika

CIVIL: zamestnanec

MOTTO: človek nie je bohatý tým čo má, ale tým čo dáva

Magdalénka BALÁŽOVÁ

ZÁĽUBY: kopec hračiek

CIVIL: študentka Základnej školy Prokofievova v Bratislave-Petržalke - zatiaľ. Ale počkajte, veď ja vyrastiem...

MOTTO: Keď budem veľká, niečo vymyslím.

Matej ČERNÁK

ZÁĽUBY: počítače, organizovanie párty a zábav, nič nerobenie

CIVIL: študent EUBA, zameranie „flákač“

MOTTO: som ja vajíčkový zajko, som samé prekvapko

Peter LENNER

ZÁĽUBY: príroda, záhrada, huby, kulinárstvo

CIVIL: živnostník

MOTTO: položil som svoje sny pod tvoje nohy. Našľapuj tíško, šliapeš po mojich snoch

Róbert ODLER

ZÁĽUBY: divadlo, drama a theatro

CIVIL: študent

MOTTO: divadlo je podivuhodná vec. Režisér nechápe čo chce autor, herci nerozumejú čo po nich chce režisér, a diváci nevedia čo sa deje na javisku

Stanislav BALÁŽ

ZÁĽUBY: cestovanie, turistika, knihy, všetko čo súvisí s dopravou, písane poviedok, románov, básní,

CIVIL: Poštová spoločnosť KOLOS

MOTTO: neber život tak vážne aj tak nevyviazneš z toho živý

Veronika SATKOVÁ

ZÁĽUBY: spev, hudba, tanec, folklór, maľovanie na tvár

CIVIL: pedagogický pracovník

MOTTO: Správaj sa k druhému tak, ako chceš, aby sa on správal k tebe.

Zuzana HÝLLOVÁ

ZÁĽUBY: spev, tanec, divadlo, dlhé prechádzky so psami... nie však maratóny

CIVIL: študent

MOTTO: „Každý umelec bol na začiatku amatér“ (R.W. Emerson)

Zuzana SATKOVÁ

ZÁĽUBY: hudba, príroda, folklór, skauting

CIVIL: študentka Pedagogickej a kultúrnej akadémie

MOTTO: Slzy dievčat si zaslúži iba cibuľa