Božena HORNÁČKOVÁ

ZÁĽUBY: folklór, hudba, knihy, príroda, spriaznené duše

CIVIL: zamestnanec

MOTTO: život je len jeden a preto: porušuj pravidlá, odpúšťaj rýchlo, bozkávaj pomaly, miluj celým srdcom, smej sa nekontrolovateľne, a NIKDY neľutuj nič čo Ťa rozosmialo