Dožinky

DOŽINKY – predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, rozlúčku s letom a prácou na poli. Pre poľnohospodárov je to radostná udalosť, pretože to znamená, že je všetka úroda zozbieraná a nastáva čas na oddych. Hoci dnešné dožinkové slávnosti už nemajú presne takú podobu, ako tie v minulosti, to podstatné zostalo dodnes – a to je hudba, tanec a zábava.

Kedysi k tomuto malému sviatku patrilo odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a vinšovanie hospodárovi. Veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.