Jana OSUSKÁ

ZÁĽUBY: kvety, vyšívanie, filmy, turistika

CIVIL: zamestnanec

MOTTO: človek nie je bohatý tým čo má, ale tým čo dáva