Fašiangy v Modre a pochovávanie basy

FAŠIANGY - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sa ich snažíme zachovať v redukovanej podobe u nás i dnes.

Fašiangy v Modre okrem plesov a zábav znamenajú čas zabíjačiek, maškár, karnevalov a prestížnej súťaže v kuchárskej zručnosti Modranská kapustnica. Modranské maškary v podaní nášho súboru nikoho nevydesia, urobia dobrú náladu a pripomíname fašiangové tradície.

Záver fašiangov sa v Modre oslavuje na dvoch miestach – v Modranskom Kultúrnom dome Ľ. Štúra a v Kultúrnom dome na Kráľovej, kde býva fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy o polnoci, aj za našej účasti.