Róbert ODLER

ZÁĽUBY: divadlo, drama a theatro

CIVIL: študent

MOTTO: divadlo je podivuhodná vec. Režisér nechápe čo chce autor, herci nerozumejú čo po nich chce režisér, a diváci nevedia čo sa deje na javisku