Rozprávková Modra

ROZPRÁVKOVÁ MODRA – festival bábkových divadiel  ponúka malým a veľkým divákom možnosť stretnúť jedinečných bábkarov, zažiť rozprávku, vyrobiť si  vlastnú bábku a prežiť rozprávkový víkend. Svojou účasťou v maskách robíme radosť deťom a vyčaruvávame úsmev na tvárach dospelých.