Slávnosť hliny

SLÁVNOSŤ HLINY – Keramická Modra je tradičné podujatie prezentujúce hrnčiarske zvyky a tradície v Modre, tvorí ho tradične odborný seminár, štyri špecializované keramické výstavy, keramický jarmok, vystúpenia hudobných formácii, tvorivé keramické dielne, hry pre verejnosť a večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod, spojený s hrnčiarskym bálom na historickej Súkenníckej ulici v Modre, a množstvo kulinárskych špecialít. Odborná časť slávnosti je venovaná vybranej téme z oblasti keramiky, každý rok na inú tému. Hrnčiarsky jarmok so sprievodnými akciami sa koná v priestore historickej Súkenníckej ulice v prvý septembrový víkend. Slávnosť hliny – Keramická Modra je jedinečným podujatím, svojím záberom je určené odbornej i širokej verejnosti. Slávnosť sa stala aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.