Veronika SATKOVÁ

ZÁĽUBY: spev, hudba, tanec, folklór, maľovanie na tvár

CIVIL: pedagogický pracovník

MOTTO: Správaj sa k druhému tak, ako chceš, aby sa on správal k tebe.