Pásma

Dožinky

DOŽINKY – predstavujú slávnostné ukončenie žatvy, rozlúčku s letom a prácou na poli. Pre poľnohospodárov je to radostná udalosť, pretože to znamená, že je všetka úroda zozbieraná a nastáva...

Fašiangy a pochovávanie basy

FAŠIANGY – na pravé poludnie do mesta prichádza hotové kapustnice ochutnať aj fašiangový sprievod s bursovníkmi, aby prítomným predstavili zvyky a tradície našich predkov: richtár, kôň, gazda...

Slávnosť hliny

SLÁVNOSŤ HLINY – na tomto podujatí sa prezentujene dvoma pásmami s tematikou hrnčiarstva. Pod režisérsku taktovku a kostýmy oboch predstavení sa podpísala Elena Lennerová. V prvom...

Svadba a tradície s ňou spojené

SVADBA - pri začepčení za sprievodu svadobných piesní snímame vienok z hlavy nevesty s otázkou, či dovolí vienok sňať, alebo zvolí radšej hlávku sťať. Po odopnutí vienka dávame neveste na hlavu...

Svadobné prekáračky

SVADOBNÉ PREKÁRAČKY – pásmom „Svadobné prekáračky“ sa súbor ĽUSK snaží divákom prezentovať texty, v ktorých dominuje ľúbostná tematika, vzťahy medzi mužským a ženským svetom. Nechýbajú...

Vítanie jari

VÍTANIE JARI – zima je dlhá, často krát jej už máme dosť a na svedomí to má zlá Morena od ktorej pochádza všetko zlo a choroba. A preto sme sa rozhodli ju každý rok z dediny vyhnať. Vyprevádzame...