Elena LENNEROVÁ

ZÁĽUBY: ľudová kultúra, zhotovovanie hereckých kostýmov a príroda

CIVIL:

MOTTO: obráť svoju tvár smerom k slnku a všetky tiene padnú za teba