Magdalénka BALÁŽOVÁ

ZÁĽUBY: kopec hračiek

CIVIL: študentka Základnej školy Prokofievova v Bratislave-Petržalke - zatiaľ. Ale počkajte, veď ja vyrastiem...

MOTTO: Keď budem veľká, niečo vymyslím.